The smart way to success in forex

สัมมนา Forex ออนไลน์ แนวรับแนวต้าน ตอนที่ 2 – การพยากรณ์ (Fibonacci Magic) 16 สิงหาคม 2561

58

สัมมนา Forex ออนไลน์ แนวรับแนวต้าน ตอนที่ 2 – การพยากรณ์ (Fibonacci Magic)

ไม่ว่ามันจะใช้ได้เพราะว่าเวทมนต์หรือว่าเพราะว่าทุกคนต่างก็ใช้เครื่องมือนี้ ไม่ใช่ปัญหาของเราที่จะต้องไปสงสัย ในบทเรียนนี้เราจะเพิ่มพื้นฐานต่อจากตอนที่ 1 และมาดูกันว่าเราจะสามารถใช้ Fibonacci retracements projections fans และ arcs ในการหาระดับแนวรับแนวต้านในอนาคตได้หรือไม่ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เทคนิคที่มืออาชีพใช้ในการวิเคราะห์ระดับราคาที่สำคัญที่มีความน่าจะเป็นสูง

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • เพิ่มคามรู้เกี่ยวกับแนวรับแนวต้าน
  • เข้าใจความลับของการใช้ Fibonacci
  • สามารถระบุระดับราคาที่สำคัญของ Time Frame ใดก็ได้
  • ระบุระดับราคาที่สำคัญที่จะเกิดในอนาคต

ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์

การสัมมนาออนไลน์นี้เปิดให้เข้าร่วมได้ฟรี โปรดทราบว่าในการที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของเราได้นั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงที่ XM ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริง ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่

วิทยากร : สมภพ จิตรตระกูล
เวลา : 20.00 น.
ภาษา : ไทย
สนับสนุนโดย : www.xm.com