The smart way to success in forex
Browsing Tag

Fibonacci Magic

สัมมนา Forex ออนไลน์ แนวรับแนวต้าน ตอนที่ 2 – การพยากรณ์ (Fibonacci Magic) 16 สิงหาคม 2561

สัมมนา Forex ออนไลน์ แนวรับแนวต้าน ตอนที่ 2 - การพยากรณ์ (Fibonacci Magic) ไม่ว่ามันจะใช้ได้เพราะว่าเวทมนต์หรือว่าเพราะว่าทุกคนต่างก็ใช้เครื่องมือนี้ ไม่ใช่ปัญหาของเราที่จะต้องไปสงสัย ในบทเรียนนี้เราจะเพิ่มพื้นฐานต่อจากตอนที่ 1…