The smart way to success in forex

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ปัจจัยทางฤดูกลาลและความสัมพันธ์ของค่าเงิน 15 สิงหาคม 2018

50

ในสัมมนานี้ นักลงทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical analysis) และเรียนรู้รูปแบบการวิเคราะห์ทางพื้นฐานอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่การดูหรือการอ่านข่าว ตามแบบที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดคิดกัน รวมไปถึงเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในการลงทุนได้อย่างไร

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • เข้าใจถึงรูปแบบการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน
  • สามารถนำปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ที่สอน ไปประยุกต์ใช้กับการเทรดได้จริง
  • สามารถใช้ปัจจัยพื้นฐานช่วยปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุนได้
วันที่ / เวลา : 15 สิงหาคม 2561 18:30 – 20:00 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110 (ดูแผนที่)
วิทยากร : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา

 

** หมายเหตุ คลาสเรียนฟอเร็กซ์ **

คลาสเรียนฟอเร็กซ์นี้จัดขึ้นโดย XM.COM ซึ่งเปิดให้สำหรับลูกค้าของทาง XM.COM สามารถเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ได้ฟรี และในการที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ของเราได้นั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงที่ XM.COM (ไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชี) ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริง ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่

จำนวนที่นั่งในแต่ละคลาสเรียนจะมีไม่เกิน 60 ที่ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการลงทะเบียนล่วงหน้า