The smart way to success in forex

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ และสภาวะที่สุดโต่ง 29 สิงหาคม 2018

63

ช่วงที่ 1:Momentum Oscillators (IMI RSI ROC)
เวลา: 18:00 – 19:30

ในช่วงการสัมมนานี้ คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและกลไกของโครงสร้าง Momentum Oscillators ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในตลาดไซด์เวย์ แน่นอนว่าเครื่องมือนี้ไม่ได้ถูกจำกัดให้ใช้ได้แค่ในตลาดไซด์เวย์ แต่ยังสามารถนำไปใช้กับตลาดที่เป็นไปตามแนวโน้มได้เช่นกัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์และแปลความหมายจากสัญญาณที่เกิดขึ้นด้วย 3 วิธี

ช่วงที่ 2: ทฤษฎี Contrarian และ Divergence

เวลา: 19:30 – 21:00

บางคนมีความเชื่อว่า คนส่วนใหญ่คิดผิดที่จุดกลับตัวสำคัญของตลาด ดังนั้นผู้ที่จะอยู่รอดคือการเป็นผู้ที่ทำตรงกันข้าม โดยมีความคิดที่ตรงข้ามกับสภาวะของตลาดที่เกิดจากคนส่วนใหญ่ ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะทำความเข้าใจถึงความสำคัญของสภาวะตลาดที่สุดโต่ง และสัญญาณ divergence จาก momentum oscillator แบบต่าง ๆ

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • เข้าใจทฤษฎีและโครงสร้างของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์
  • แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ IMI, RSI และ Price ROC
  • สามารถระบุระดับของราคาที่มากหรือน้อยเกินไปโดยใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
  • เข้าใจถึงความสำคัญของสภาวะตลาดสุดโต่ง

 

วันที่ / เวลา : 29 สิงหาคม 2018 18:00 – 21:00
ที่อยู่ : 11/4 ซ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 (ดูแผนที่)
วิทยากร : นายณัฐเวช มณีวรรณ

 

** หมายเหตุ คลาสเรียนฟอเร็กซ์ **

คลาสเรียนฟอเร็กซ์นี้จัดขึ้นโดย XM.COM ซึ่งเปิดให้สำหรับลูกค้าของทาง XM.COM สามารถเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ได้ฟรี และในการที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ของเราได้นั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงที่ XM.COM (ไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชี) ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริง ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่

จำนวนที่นั่งในแต่ละคลาสเรียนจะมีไม่เกิน 60 ที่ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการลงทะเบียนล่วงหน้า