The smart way to success in forex

มาทำความรู้จักโบรกเกอร์ในตลาด Forex

54

Forex คือ ตลาดที่ทำการซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยราคาจะแปรผันตาม Demand และ Supply ของแต่ละสกุลเงิน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์รอบโลกและภายในประเทศ เป็นต้น การที่เราจะเข้าไปเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ได้จำเป็นต้องผ่านโบรกเกอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือนายหน้าเชื่อมต่อการซื้อ-ขายระหว่างนักเทรดรายย่อยกับตลาดฟอเร็กซ์ โบรกเกอร์จะทำการรวบรวมคำสั่งซื้อ-ขายจากเทรดเดอร์ส่งไปยังตลาดกลางเพื่อทำการซื้อขายอีกที

Forex

เราสามารถแบ่ง โบรกเกอร์ Forex ได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. DEALING DESK คือโบรเกอร์ที่ดำเนินการเทรดผ่านเคาร์เตอร์จัดการ โดยเราจะส่งคำสั่งซื้อผ่านโบรกเกอร์ หลังจากนั้นโบรกเกอร์จะทำการจับคู่กับออเดอร์อีกฝั่งกับลูกค้าคนอื่น เช่น ถ้าเราส่งคำสั่งซื้อ โบรกเกอร์จะทำการจับคู่กับคนที่ต้องการขาย หรือโบรกเกอร์จับคู่เรากับโบรกเกอร์เองเลย เป็นต้น ส่วนที่เกินจะส่งต่อไปยังผู้ให้สภาพคล่องในตลาดต่อไป หากโบรเกอร์ไม่สามารถแมทซ์คำสั่งซื้อได้ โบรกเกอร์จำเป็นต้องรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าไว้เอง หรืออาจจะปฎิเสธการับออเดอร์ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวแรงๆต่อตลาดฟอเร็กซ์  อย่างไรก็ตามโบรกเกอร์แบบนี้อาจส่งคำสั่งซื้อล่าช้าและสามารถปฎิเสธการรับคำสั่งซื้อ หรืออาจไม่ส่งคำสั่งซื้อไปยังธนาคาร โดยรับเทรดออเดอรนั้นไว้เอง  ราคาที่เราเห็นในโบรกเกอร์ประเภทนี้จะเป็นราคาที่โบรกเกอร์เป็นตัวกำหนดขึ้นมาเอง กราฟราคาที่เป็นนั้นเป็นราคาปลอม แต่ส่วนมากยังอ้างอิงมาจากตลาดจริงแตกต่างกันไม่มากนัก  ซึ่งทำให้โบรกเกอร์แบบนี้สามารถโกงราคากราฟ หรือ การล่า stop loss เป็นต้น

2. NO DEALING DESK เป็นโบรกเกอร์ที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายของเราเข้าไปที่ส่วนกลางโดยตรง เช่น ธนาคาร Liquid Provider ซึ่งโบรกเกอร์แบบนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเท่านั้น กำไรหรือรายได้ของพวกเขาจะมาจากค่าcommission และ spread เราสามารถแบ่งโบรกเกอร์แบบนี้ได้เป็น 2 ประเภทคือ

  • STP (Straight Through Processing) คือการประมวลผลโดยตรง
  • ECN+STP (Electronic Communication Network + Straight Through Processing) คือระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บค่าสั่งซื้อที่ตรงกัน + ประมวลผลโดยตรง

ข้อดี ของโบรกเกอร์แบบนี้คือสามารถส่งคำสั่งซื้อได้เร็ว ไม่มีปัญหาเปิดออเดอร์ไม่ได้ มีความปลอดภัยกว่าโบรกเกอร์แบบ Dealing Desk เพราะคำสั่งซื้อถูกส่งเข้าศูนย์กลางโดยตรง  แต่จะมีค่าบริการสูง

สำหรับผู้สนใจจะทำการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ จึงต้องมีความจำเป็นต้องเลือกโบรกเกอร์เสียก่อน เพื่อมาทำหน้าที่เทรดแทนเราและทำให้เราได้มีโอกาสในการเข้าไปเทรดในตลาดได้เช่นเดียวกับทางธนาคาร สำหรับการเลือกโบรกเกอร์นั้นควรเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือไว้ก่อน เพราะคุณจะต้องเอาเงินไปฝากไว้ในมือของโบรกเกอร์ โดยดูเรื่องการจดทะเบียน โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ควรมีมาตราฐานสูง ดูคะแนนจากความมั่นคงของบริษัทเป็นสูงสุด ซึ่งพิจารณาจากการจดทะเบียน และได้รับการรับรองจาก FCA (Financial Conduct Authority UK), ASIC (Australian Securities and Investments Commission) และ CySec, Cyprus (Cyprus Securities and Exchange Commission) ซึ่งจะมีกการรับประกันเงินชดเชยสูง 20,000-50,000 ยูโร ต่อบัญชี สำหรับกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันโบรกเกอร์มีการแข่งขันกันสูง มีโปรโมชั่นส่งเสิรมการขายออกมามากมาย เช่น การลดค่าคอมมิสชั่น การลดค่าสเปรด เป็นต้น ผู้ต้องการเทรดควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึ่งนะคะ

เปิดบัญชีที่นี่