The smart way to success in forex

เทคนิคดี แต่ไม่ Money Management ก็เจ๊งได้

113

เรามักเชื่อว่าหากเราอ่านกราฟเก่ง วิเคราะห์เก่ง สามารถใช้เครื่องมือได้ดี ก็สามารถจะทำกำไรได้อย่างแน่นอน จะคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะ หากคุณขาดการบริหารจัดการเงินทุนของคุณ โดยเฉพาะตลาดที่มีค่า Leverage สูงอย่าง Forex  เพราะการเทรดนั้นใช้กลไกการวางเงินประกันแทนการจ่ายเงินเต็มจำนวน ทำให้มีอัตราเพิ่มของเงิน หรือ Leverage ซึ่งทำให้เกิดกำไร-ขาดทุนได้เร็วกว่าการเทรดหุ้นหลายเท่าคะ

Money Management

Money Management คือ การจัดการบริหารจัดการเงินทุนของคุณเอง โดยการกำหนดในส่วนของการกำหนดกำไร หรือการขาดทุนว่าเราจะหยุด หรือ cut loss ที่ตรงไหน และอย่างไร การวางเงินในแต่ละคำสั่ง การเปิด lot เรื่องเหล่านี้ถือว่าคุณต้องจัดการบริหารให้ได้

ประเด็นสำคัญที่นำมาพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง  หลังจากที่คุณตัดสินใจว่าจะทำการเทรดแล้ว คือ

 • ลำดับความน่าสนใจของสกุลเงินว่าตัวไหนมีความน่าสใจในการเทรดมากกว่าตัวอื่นๆ
 • ความคุ้มค่าในการลงเทรดแต่ละครั้ง โดยเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่จะได้รับ ถ้าหากผลการเทรดเป็นไปตามเป้าได้กำไร กับผลขาดทุนที่จะต้องเสียไปหากเทรดผิดพลาด
 • ความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน คุณจะต้องวิเคราะห์ว่าการเทรดในแต่ละครั้งจะเสี่ยงขาดทุนด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับเงินลงทุน และควรจัดสรรเงินต้นที่จะใช้ในการเทรดแต่ละครั้งไม่เกินเท่าไหร่เพื่อให้มีเงินลงทุนพร้อมรับโอกาสอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคต
 • แผนการรับมือหลังจากเทรดไปแล้ว โดยหลังจากที่ทำการเทรดไปแล้ว ถ้าค่าเงินปรับไปในทิศทางที่วิเคราะห์ไว้เกิดผลเป็นกำไร จะมีแผนการทำกำไรอย่างไร แต่ถ้าเกิดขาดทุนจะมีแผนรับมืออย่างไร
 • วางแผนบริหารความเสี่ยงในการเทรดแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในการเทรดครั้งต่อไป
 • ทบทวนแผนการบริการเงินทุน เมื่อคุณได้ทำการเทรดไปสักระยะหนึ่ง ควรนำผลการเทรดที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง หรือวางแนวทางในการบริหารเงินลงทุนในอนาคต

เพื่อเป็นการให้เข้าใจง่ายขึ้น เราจะมาประยุกต์ใช้กับการเทรดฟอเร็กซ์ให้เห็นชัดเจนขึ้น

 • ควรจัดลำดับสกุลเงินที่น่าสนใจไว้ก่อนทำการเทรด เพื่อไม่ให้คุณเทรดโดยไม่มีเป้าหมาย
 • ถ้าคุณมีเงินทุนอยู่ 500,000 บาท ให้ทำการฝากเงินที่ 50% ของทุนทั้งหมดหรือที่ 250,000 บาท
 • เมื่อเทรดจนเท่าทุนแล้ว ให้ทำการถอนส่วนทุนออกทันที โดยไม่ต้องคำนึงถึงโบนัสในครั้งแรก
 • หากคุณเทรดผิดพลาดติดต่อกันเกินกว่า 4 ครั้งใน 1 วัน ควรหยุดเทรดทันทีและหันมาทบทวนการจัดการเงินทุนของคุณใหม่
 • ตั้งเป้าหมายว่าหากคุณเทรดต้องการมีกำไรต่อวันที่เท่าไหร่ เช่น 3-7 % ของเงินทุน
 • ตั้งเป้าไว้ว่า คุณจะcut loss ต่อครั้งเท่าไหร่ ถ้าให้ปลอดภัยไม่ควรเกิน 3 %

บางคนอาจจะยังสงสัยว่าทำไม่ต้องทำ Money Management ด้วย คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งคุณเองไม่สามารถทราบหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า ผลการการเทรดจะได้กำไรทุกครั้งหรือไม่ ไม่นักลงทุนคนไหนที่ทำการเทรดแล้วได้กำไรอย่างเดียว ย่อมมีขาดทุนอย่างแน่นอน ถึงแม้คุณเองจะคิดว่าสกุลเงินที่คุณเทรดราคาจะขยับขึ้น โดยอาศัยการวิเคราะห์จากเครื่องมือต่างๆ แต่ก็ไม่สามารการันตีได้ว่าจะถูกต้องเสมอ การเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับการขาดทุนย่อมทำให้คุณขาดทุนน้อยกว่าคนอื่นๆคะ อีกครั้งเงินลงทุนของคุณก็มีจำนวนจำกัด การจัดสรรที่ไม่เหมาะสมย่อมทำให้คุณเสียโอกาสดีที่จะเกิดในอนาคตได้ด้วยคะ

เปิดบัญชีที่นี่