The smart way to success in forex

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ATR : การใช้ประโยชน์จากอินดิเคเตอร์ 13 สิงหาคม 2018

58

ในสัมมนานี้ ผู้สอนจะอธิบายการใช้อินดิเคเตอร์สารพัดประโยชน์ตัวหนึ่งก็คือ ATR ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดของตนเองได้อย่างหลากหลาย

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • เข้าใจถึงนัยของ ATR ว่าสื่อถึงอะไร
  • สามารถนำ ATR ไปปรับใช้กับการเทรดในชีวิตประจำวันได้
วันที่ / เวลา : 13 สิงหาคม 2561 18:30 – 20:00 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 36/8 ชั้น 33 อาคาร พี.เอสทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110 (ดูแผนที่)
วิทยากร : เกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา

 

** หมายเหตุ คลาสเรียนฟอเร็กซ์ **

คลาสเรียนฟอเร็กซ์นี้จัดขึ้นโดย XM.COM ซึ่งเปิดให้สำหรับลูกค้าของทาง XM.COM สามารถเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ได้ฟรี และในการที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ของเราได้นั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงที่ XM.COM (ไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชี) ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริง ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่

จำนวนที่นั่งในแต่ละคลาสเรียนจะมีไม่เกิน 60 ที่ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการลงทะเบียนล่วงหน้า