The smart way to success in forex

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ การดำเนินต่อไปและอินดิเคเตอร์ของแนวโน้ม 25 เมษายน 2018

52

ช่วงที่ 1:รูปแบบที่แสดงถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้มที่สำคัญMajor Continuation Pattern

เวลา: 18:00 – 19:30

“แนวโน้มที่มีขนาดแรงมีโอกาสที่ดำเนินต่อไปมากกว่าที่จะกลับตัว” ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะมีการเน้นไปที่รูปแบบที่แสดงถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้ม เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่มีขนาดแรงได้อย่างเต็มที่ และป้องกันการเกิดความสับสนกับสัญญาณหลอกที่แสดงถึงการกลับตัว

ช่วงที่ 2: Moving Averages และ MACDMoving Average and MACD

เวลา: 19:30 – 21:00

ในช่วงการสัมมนานี้ คุณจะได้เรียนรู้อินดิเคเตอร์สำหรับการติดตามแนวโน้มที่สำคัญ ซึ่งช่วยในการหาแนวโน้ม ชุดอินดิเคเตอร์เหล่านี้จะส่งสัญญาณแสดงทิศทางของตลาดในระดับที่ค่อนข้างแม่นยำ ในช่วงเวลาที่เกิดความสงสัยหรือหมดหวังอินดิเคเตอร์เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ดี

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • เข้าใจถึงสิ่งที่ทำให้เกิดการกลับตัว
  • แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่แสดงถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้มในตลาด
  • เข้าใจถึงทฤษฎีและโครงสร้างของ MA และ MACD
  • เรียนรู้เกี่ยวกับ MA ประเภทต่าง ๆ และการนำไปใช้งาน
วันที่ / เวลา : 25 เมษายน 2561 18:00 – 21:00 น.
ที่อยู่ : 11/4 ซ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 (ดูแผนที่)
วิทยากร : นายณัฐเวช มณีวรรณ

 

** หมายเหตุ คลาสเรียนฟอเร็กซ์ **

คลาสเรียนฟอเร็กซ์นี้จัดขึ้นโดย XM.COM ซึ่งเปิดให้สำหรับลูกค้าของทาง XM.COM สามารถเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ได้ฟรี และในการที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมคลาสเรียนฟอเร็กซ์ของเราได้นั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงที่ XM.COM (ไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชี) ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริง ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่

จำนวนที่นั่งในแต่ละคลาสเรียนจะมีไม่เกิน 60 ที่ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการลงทะเบียนล่วงหน้า