สัมมนาฟอเร็กซ์ฟรี สัมมนา XM อุบลราชธานี 19 พฤษภาคม 2561

0
974
สัมมนาฟอเร็กซ์ฟรี สัมมนา XM อุบลราชธานี 19 พฤษภาคม 2561

สัมมนาฟอเร็กซ์ฟรี สัมมนา XM อุบลราชธานี 19 พฤษภาคม 2561

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

  • เข้าใจถึงการทำงานของตลาด CFD ทั่วโลก
  • เรียนรู้วิธีการใช้ Moving Averages ร่วมกับ Moving Average Ribbon
  • เรียนรู้วิธีการหาแนวโน้มที่มีขนาดแรง/เบาในตลาด
  • เรียนรู้วิธีการกำหนดโซนที่มีการบรรจบกัน
  • เรียนรู้วิธีการอ่านความสัมพันธ์ระหว่างวงรอบเวลาต่าง ๆ

ลงทะเบียนสัมมนา XM อุบลราชธานี 19 พฤษภาคม 2561 (200 ที่นั่ง)

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2561
เวลา : 10:00 – 16:00
สถานที่ : โรงแรมสุนีย์แกรนด์ & คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ดูแผนที่)
ที่อยู่ : 512/8 ถ.ชยางกูล, อ.เมืองอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี 34000, ประเทศไทย
วิทยากร : สมภพ จิตตระกูล
ภาษา : ไทย
อาหาร : ไม่มีค่าใช้จ่ายจาก XM

 

** หมายเหตุ **

งานสัมมนานี้จัดขึ้นโดย XM.COM ซึ่งเปิดให้สำหรับลูกค้าของทาง XM.COM สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี และในการที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาของเราได้นั้น ท่านจะต้องมีบัญชีซื้อขายจริงที่ XM.COM (ไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชี) ถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายจริง ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่