The smart way to success in forex

การใช้ Bollinger Bands

207

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับการเทรดด้านการเงินที่ใช้ในการกำหนดราคาสูงและต่ำที่มีอยู่ในตลาดเพื่อระบุลักษณะการซื้อขายตราสารทางการเงินหรือสินค้า Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกค่าความแปรผันคล้ายกับช่องทาง Keltner

Bollinger Bands ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของ N-period (MA), ค่าบนที่เวลา K ค่า N จะแสดงถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA + Kσ) และแถบล่างที่ K ค่า N ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านล่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA – Kσ)

ค่าทั่วไปสำหรับ N และ K คือ 20 และ 2 ตามลำดับ ค่าเริ่มต้นสำหรับค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหว แต่ค่าเฉลี่ยต่างๆ นี้เราสามารถเลือกได้ การเคลื่อนไหวแบบ exponential เป็นทางเลือกที่สอง

โดยปกติแล้วค่าหากเป็นช่วงเวลาเดียว จะใช้ช่วงค่ากลางแลกะการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จุดประสงค์ของการใช้ Bollinger Bands คือเพื่อดูความสัมพันธ์ของราคาสูงและราคาต่ำในตลาดหุ้น โดยทางทฤษฎีแล้ว ราคาจะสูงเมื่ออยู่ในขอบเขตบน และราคาจะต่ำเมื่ออยู่ในขอบเขตล่าง

การให้คำจำกัดความแบบนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องการเปรียบเทียบปฏิกิริยาของราคาและปฏิกิริยาของอินดิเคเตอร์ ทำให้เกิดระบบการเทรดที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น

การใช้ Bollinger Bandsปี 2010 John Bollinger ได้แนะนำตัวอินดิเคเตอร์ใหม่ 3 ตัว ที่อ้างอิงจาก Bollinger Bands BBImpulse วัดการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปแบบของแถบ เปอร์เซ็นต์แบนด์วิดท์ (% b) จะปรับขนาดความกว้างของแถบตามช่วงเวลา และแบนด์วิดท์เดลต้าจะวัดความกว้างที่เปลี่ยนแปลงของแถบ

% b (ออกเสียง “เปอร์เซ็นต์ b”) มาจากสูตรสำหรับ stochastic และแสดงราคาที่สัมพันธ์กับวง % b เท่ากับ 1 ที่แถบด้านบนและ 0 ที่แถบด้านล่าง เขียน upperBB สำหรับแถบ Bollinger ด้านบน, lowerBB สำหรับแถบ Bollinger ที่ต่ำกว่าและสุดท้ายสำหรับค่าสุดท้าย (ราคา):

% b = (สุดท้าย – lowerBB) / (upperBB – lowerBB)

แบนด์วิดท์บอกให้เราทราบว่า Bollinger Bands มีความกว้างเท่าใด การเขียนสัญลักษณ์เดียวกันกับก่อนและ middleBB เป็นการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย หรือเราเรียกว่า middle Bollinger Band

แบนด์วิดท์ = (upperBB – lowerBB) / middleBB

ในค่าเริ่มต้นของ look back period ตั้งไว้ที่ 20 และบวกลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย ในหนึ่งแบนวิดท์ปกติแล้วมีค่าสี่เท่าของ 20-period หรือ เราเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง การใช้สำหรับ% b รวมถึงการสร้างระบบและการจดจำรูปแบบ การใช้แบนด์วิดท์รวมถึงการระบุโอกาสที่เกิดขึ้นจากความผันผวนและการระบุแนวโน้ม

การใช้ Bollinger Bands แตกต่างกันไปในนักเทรด เทรดเดอร์บางคนจะซื้อเมื่อราคาแตะ Bollinger Band ที่มีค่าต่ำสุดและออกเมื่อราคาแตะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ค่าเฉลี่ยของแบนด์ เทรดเดอร์รายอื่นๆ ซื้อเมื่อราคาพักเหนือกลุ่ม Bollinger Band หรือขายเมื่อราคาตกต่ำกว่ากลุ่ม Bollinger Band นอกจากนี้การใช้ Bollinger Band ยังไม่จำกัด เฉพาะเทรดเดอร์

เมื่อราคาหุ้นอยู่ใกล้เคียงกันช่วงของความผันผวนจะต่ำลง ตรงกันข้ามขณะที่วงขยายตัวการเพิ่มขึ้นของราคา / ความผันผวนของตลาดจะแสดง เมื่อแถบมีเพียงเล็กน้อยลาดและติดตามขนานประมาณเป็นเวลานานราคาโดยทั่วไปจะพบว่ามีการสั่นระหว่างแถบเหมือนในช่อง

เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะใช้ Bollinger Bands กับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อยืนยันการดำเนินการด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ oscillator เหมือน Bollinger Bands มักจะเป็นควบคู่ไปกับรูปแบบแผนภูมิที่ไม่ใช่ oscillator หรือ trendline หากอินดิเคเตอร์เหล่านี้ยืนยันคำแนะนำของกลุ่ม Bollinger Bands ทำให้ผู้ประกอบการจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า band เหล่านี้ทำนายการกระทำที่ถูกต้องเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด

ประสิทธิภาพของการใช้ Bollinger Bands

การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ Bollinger Band ต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้กับผลลัพธ์ที่หลากหลาย ในปี  2007 Lento เผยแพร่การวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบต่างๆ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และตลาด (เช่น Dow Jones และ Forex) การวิเคราะห์ธุรกิจการค้าซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นไปพบว่าไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ “ซื้อและถือครองหุ้น” มากนัก แต่ทว่าการใช้ “Bollinger Band” กลับทำให้เกิดผลดีในหลายๆตลาดการเงิน

 

เรียบเรียงโดยทีมงาน icafeforex.com
ขอสงวนสิทธิหากนำบทความไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของท่าน กรุณาลิ้งค์กลับมายังหน้าต้นฉบับด้วยครับ…

เปิดบัญชีกับเรา
#xm – xmsignal.com
#FxPremax – http://bit.ly/2HDjGnU
#FxPrimus – http://bit.ly/2r5ffLK ประเภทบัญชี standard/ecn swap ฟรี : leverage 1:500
#FxPrimus – https://goo.gl/CzGEBe microswap ฟรี: leverage1:500
#VantageFx – http://bit.ly/2KgQ3dP ทองสเปรตต่ำ (swap free)
#HotForex – http://bit.ly/2Hwu0Ce