The smart way to success in forex
Browsing Tag

Bollinger Bands

สัมมนา Forex ออนไลน์ เข้าใจความผันผวน (Bollinger Bands) 23 สิงหาคม 2561

สัมมนา Forex ออนไลน์ เข้าใจความผันผวน (Bollinger Bands) 23 สิงหาคม 2561 ความผันผวนคืออะไร? แล้วความผันผวนสร้างโอกาสหรือความลำบาก? มีวิธีการวัดมันหรือไม่? เครื่องมือนั้นได้แก่อะไร? ในช่วงนี้คำถามเกี่ยวกับความผันผวนทั้งหมดจะถูกเปิดผยออกมาก…

การใช้ Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับการเทรดด้านการเงินที่ใช้ในการกำหนดราคาสูงและต่ำที่มีอยู่ในตลาดเพื่อระบุลักษณะการซื้อขายตราสารทางการเงินหรือสินค้า Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกค่าความแปรผันคล้ายกับช่องทาง Keltner…