อินดี้แสดง Harmonic Pattern

อินดี้แสดง Harmonic Pattern

ฉลองความสุขใจ เอาเครื่องมือมาฝาก รับมือกับตลาดวันพรุ่งนี้ครับ
เป็นอินดี้แสดง Harmonic Pattern แสดงได้หลายคู่เงินหลายTF ตามใจกำหนด พร้อมแจ้งเตือนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เหมาะกับ TF H1 ขึ้นไป แนบรูปตัวอย่างพร้อมวิธีการ setting คร่าวๆเพื่อเป็นแนวทาง

อินดี้แสดง Harmonic Pattern

Link : https://drive.google.com/file/d/1SuC1GLLUr755JGJlKcCUXGSOjc9aT4pg/view

Scroll to Top