วิธีการcopy โปรแกรม mt4 สำหรับเปิด ea และเทรดมือ (run หลายๆ account)พร้อมกัน

0
1453
วิธีการcopy โปรแกรม mt4 สำหรับเปิด ea และเทรดมือ (run หลายๆ account)พร้อมกัน