วิธีการcopy โปรแกรม mt4 สำหรับเปิด ea และเทรดมือ (run หลายๆ account)พร้อมกัน

0
2295
วิธีการcopy โปรแกรม mt4 สำหรับเปิด ea และเทรดมือ (run หลายๆ account)พร้อมกัน