The smart way to success in forex

รู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน

2,981

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบแท่งเทียน (candlestick) เป็นความเคลื่อนไหวในราคาที่แสดงในแผนภูมิกราฟแท่งเทียนที่บางคนเชื่อว่าสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดโดยเฉพาะได้ การรับรู้ของรูปแบบที่มีความหมายและโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างแผนภูมิต้อง มีการสร้างกฎไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับรูปแบบ มี 42 รูปแบบที่รู้จักสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายและซับซ้อน เรามาทำความรู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน แบบคร่าวๆ กัน

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบแท่งเทียน (candlestick) เป็นความเคลื่อนไหวในราคาที่แสดงในแผนภูมิกราฟแท่งเทียนที่บางคนเชื่อว่าสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดโดยเฉพาะได้ การรับรู้ของรูปแบบที่มีความหมายและโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างแผนภูมิต้อง มีการสร้างกฎไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับรูปแบบ มี 42 รูปแบบที่รู้จักสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายและซับซ้อน เรามาทำความรู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน แบบคร่าวๆ กัน รูปแบบแท่งเทียนแบบง่าย Big Black Candle มีแท่งเทียนเป็นสีดำ ที่กว้างและสูงกว่าปกติ ราคาหุ้นจะเปิดใกล้กับระดับสุดสูง และปิดใกล้กับระดับต่ำสุด ถือว่าเป็นรูปแบบ bearish Big White Candle มีแท่งเทียนเป็นสีขาว ที่กว้างและสูงกว่าปกติ ราคาเปิดที่บริเวณใกล้กับระดับต่ำและราคาใกล้กับระดับสูง ถือว่าเป็นรูปแบบ bullish  Black Candle เกิดขึ้นเมื่อ ราคาเปิดมีราคาสูงกว่าราคาปิด เราจะมองว่านี้เป็นสัญญาณ bearish Doji คือ ราคาเปิดและราคาปิดมีระดับเท่ากัน ซึ่งความยาวของเส้นเงาจะยาวหรือสั้นแตกต่างกันไป Dragonfly Doji เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในจุดสูงสุดของวัน หากมีเงาของเส้นลดลงมาอีกนิดหน่อย จะเป็นเหมือนรูปแบบ bullish มากขึ้น ขณะเดียวกันหากว่าเส้นอยู่ในจุดต่ำสุดจะเรียกว่าเป็น สัญญาณกลับด้าน (reversal signal) GraveStone Doji เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในจุดต่ำสุดของวัน หากมีเงาของเส้นลดลงมาอีกนิดหน่อย จะเป็นเหมือนรูปแบบ bullish มากขึ้น ขณะเดียวกันหากว่าเส้นอยู่ในจุดสูงสุดจะเรียกว่าเป็น สัญญาณกลับด้าน (reversal signal) Long-Legged Doji คือรูปแบบ Doji ที่มีเส้นเงาแนวตั้งด้านบนและด้านล่างที่ยาวกว่าปกติ แสดงถึงช่วงของจุดต่ำสุดและสูงสุดต่างกันมาก ส่วนราคาเปิดและราคาปิดมีราคาเท่ากัน Hanging man เป็นแท่งเทียนlดำหรือสีขาวก็ได้ โดยที่มีตัวแท่งเทียนจะอยู่ด้านบนของเส้นเงา หางที่ต่ำลงมามีความยาวเป็นสองเท่าหรือสามเท่าของ แท่งเทียน พิจารณาแล้วเป็นรูปแบบ bearish ที่มีแนวโน้มของราคาขาขึ้น Hammer เป็นแท่งเทียนสีดำหรือสีขาวอยู่ด้านบนของเส้นเงา (เส้นแนวตั้ง) พิจารณาแล้วเป็นรูปแบบ bullish ที่มีแนวโน้มของราคาขาลง Inverted Black Hammer เป็นแท่งเทียนที่มีแท่งเทียนคว่ำลงและมีสีดำเท่านั้น หรือเหมือนกับค้อนที่คว่ำหัวลง Inverted Hammer เป็นแท่งเทียนที่มีแท่งเทียนคว่ำลงและมีสีดำหรือสีขาวก็ได้ มีลักษณะคล้ายค้อนที่คว่ำหัวลง รูปแบบแท่งเทียนที่ซับซ้อน Bearish Harami ประกอบด้วยแท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่กว่าปกติตามด้วย แท่งเทียนสีดำขนาดเล็ก (อยู่ภาย body สีขาวขนาดใหญ่) ถือเป็นรูปแบบ Bearish ที่เกิดขึ้นก่อนแนวโน้มขาขึ้น Bearish Harami Cross ประกอบด้วย แท่งเทียนสีขาว และตามด้วยรูปแบบ Doji เหมือนเป็นสัญญาณกลับด้าน หากว่า แท่งเทียนอยู่ที่ด้านบนของราคา Bearish 3-Method Formation ประกอบด้วย แท่งเทียนสีดำที่ยาวกว่าปกติ และแท่งเทียนสีขาวขนาดเล็กๆ สามแท่ง (ปกติเป็นสีขาว) และ แท่งเทียนตัวสีดำยาวอีกหนึ่งแท่ง ถือว่าเป็นรูปแบบ Bearish แบบต่อเนื่อง Bullish 3-Method Formation ประกอบด้วย แท่งเทียนสีขาวที่ยาวกว่าปกติ และแท่งเทียนสีดำขนาดเล็กๆ สามแท่ง (ปกติเป็นสีดำ) และ แท่งเทียนตัวสีขาวยาวอีกหนึ่งแท่ง ถือว่าเป็นรูปแบบ Bullish แบบต่อเนื่อง Bullish Harami ประกอบด้วยแท่งเทียนขนาดยาวกว่าปกติสีดำ ตามด้วยแท่งเทียนขนาดเล็กสีขาว เป็นรูปแบบ Bullish ที่เปิดก่อนแนวโน้มขาลง Bullish Harami Cross ประกอบด้วยแท่งเทียนขนาดยาวกว่าปกติสีดำ ตามด้วยรูปแบบ Doji เป็นสัญญาณขากลับ Reversal Signal เมื่อเกิดขึ้นที่ราคาต่ำสุด ซึ่งรูปแบบของกราฟแท่งเทียน (CandleStick) แบบต่างๆ เป็นการบ่งบอกถึงโมเมนตัมหรือการเคลื่อนไหวของราคาซื้อ-ราคาขายในช่วงเวลาต่างๆ หากว่าท่านเทรดเดอร์เข้าใจความหมายของกราฟแท่งเทียนแบบต่างๆ จะช่วยให้ทำกำไรจากการเทรด forex ก็ได้

รูปแบบแท่งเทียนแบบง่าย

Big Black Candle มีแท่งเทียนเป็นสีดำ ที่กว้างและสูงกว่าปกติ ราคาหุ้นจะเปิดใกล้กับระดับสุดสูง และปิดใกล้กับระดับต่ำสุด ถือว่าเป็นรูปแบบ bearish

Big White Candle มีแท่งเทียนเป็นสีขาว ที่กว้างและสูงกว่าปกติ ราคาเปิดที่บริเวณใกล้กับระดับต่ำและราคาใกล้กับระดับสูง ถือว่าเป็นรูปแบบ bullish

Black Candle เกิดขึ้นเมื่อ ราคาเปิดมีราคาสูงกว่าราคาปิด เราจะมองว่านี้เป็นสัญญาณ bearish

Doji คือ ราคาเปิดและราคาปิดมีระดับเท่ากัน ซึ่งความยาวของเส้นเงาจะยาวหรือสั้นแตกต่างกันไป

Dragonfly Doji เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในจุดสูงสุดของวัน หากมีเงาของเส้นลดลงมาอีกนิดหน่อย จะเป็นเหมือนรูปแบบ bullish มากขึ้น ขณะเดียวกันหากว่าเส้นอยู่ในจุดต่ำสุดจะเรียกว่าเป็น สัญญาณกลับด้าน (reversal signal)

GraveStone Doji เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในจุดต่ำสุดของวัน หากมีเงาของเส้นลดลงมาอีกนิดหน่อย จะเป็นเหมือนรูปแบบ bullish มากขึ้น ขณะเดียวกันหากว่าเส้นอยู่ในจุดสูงสุดจะเรียกว่าเป็น สัญญาณกลับด้าน (reversal signal)

Long-Legged Doji คือรูปแบบ Doji ที่มีเส้นเงาแนวตั้งด้านบนและด้านล่างที่ยาวกว่าปกติ แสดงถึงช่วงของจุดต่ำสุดและสูงสุดต่างกันมาก ส่วนราคาเปิดและราคาปิดมีราคาเท่ากัน

Hanging man เป็นแท่งเทียนlดำหรือสีขาวก็ได้ โดยที่มีตัวแท่งเทียนจะอยู่ด้านบนของเส้นเงา หางที่ต่ำลงมามีความยาวเป็นสองเท่าหรือสามเท่าของ แท่งเทียน พิจารณาแล้วเป็นรูปแบบ bearish ที่มีแนวโน้มของราคาขาขึ้น

Hammer เป็นแท่งเทียนสีดำหรือสีขาวอยู่ด้านบนของเส้นเงา (เส้นแนวตั้ง) พิจารณาแล้วเป็นรูปแบบ bullish ที่มีแนวโน้มของราคาขาลง

Inverted Black Hammer เป็นแท่งเทียนที่มีแท่งเทียนคว่ำลงและมีสีดำเท่านั้น หรือเหมือนกับค้อนที่คว่ำหัวลง

Inverted Hammer เป็นแท่งเทียนที่มีแท่งเทียนคว่ำลงและมีสีดำหรือสีขาวก็ได้ มีลักษณะคล้ายค้อนที่คว่ำหัวลง

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบแท่งเทียน (candlestick) เป็นความเคลื่อนไหวในราคาที่แสดงในแผนภูมิกราฟแท่งเทียนที่บางคนเชื่อว่าสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดโดยเฉพาะได้ การรับรู้ของรูปแบบที่มีความหมายและโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างแผนภูมิต้อง มีการสร้างกฎไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับรูปแบบ มี 42 รูปแบบที่รู้จักสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายและซับซ้อน เรามาทำความรู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน แบบคร่าวๆ กัน รูปแบบแท่งเทียนแบบง่าย Big Black Candle มีแท่งเทียนเป็นสีดำ ที่กว้างและสูงกว่าปกติ ราคาหุ้นจะเปิดใกล้กับระดับสุดสูง และปิดใกล้กับระดับต่ำสุด ถือว่าเป็นรูปแบบ bearish Big White Candle มีแท่งเทียนเป็นสีขาว ที่กว้างและสูงกว่าปกติ ราคาเปิดที่บริเวณใกล้กับระดับต่ำและราคาใกล้กับระดับสูง ถือว่าเป็นรูปแบบ bullish  Black Candle เกิดขึ้นเมื่อ ราคาเปิดมีราคาสูงกว่าราคาปิด เราจะมองว่านี้เป็นสัญญาณ bearish Doji คือ ราคาเปิดและราคาปิดมีระดับเท่ากัน ซึ่งความยาวของเส้นเงาจะยาวหรือสั้นแตกต่างกันไป Dragonfly Doji เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในจุดสูงสุดของวัน หากมีเงาของเส้นลดลงมาอีกนิดหน่อย จะเป็นเหมือนรูปแบบ bullish มากขึ้น ขณะเดียวกันหากว่าเส้นอยู่ในจุดต่ำสุดจะเรียกว่าเป็น สัญญาณกลับด้าน (reversal signal) GraveStone Doji เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดอยู่ในจุดต่ำสุดของวัน หากมีเงาของเส้นลดลงมาอีกนิดหน่อย จะเป็นเหมือนรูปแบบ bullish มากขึ้น ขณะเดียวกันหากว่าเส้นอยู่ในจุดสูงสุดจะเรียกว่าเป็น สัญญาณกลับด้าน (reversal signal) Long-Legged Doji คือรูปแบบ Doji ที่มีเส้นเงาแนวตั้งด้านบนและด้านล่างที่ยาวกว่าปกติ แสดงถึงช่วงของจุดต่ำสุดและสูงสุดต่างกันมาก ส่วนราคาเปิดและราคาปิดมีราคาเท่ากัน Hanging man เป็นแท่งเทียนlดำหรือสีขาวก็ได้ โดยที่มีตัวแท่งเทียนจะอยู่ด้านบนของเส้นเงา หางที่ต่ำลงมามีความยาวเป็นสองเท่าหรือสามเท่าของ แท่งเทียน พิจารณาแล้วเป็นรูปแบบ bearish ที่มีแนวโน้มของราคาขาขึ้น Hammer เป็นแท่งเทียนสีดำหรือสีขาวอยู่ด้านบนของเส้นเงา (เส้นแนวตั้ง) พิจารณาแล้วเป็นรูปแบบ bullish ที่มีแนวโน้มของราคาขาลง Inverted Black Hammer เป็นแท่งเทียนที่มีแท่งเทียนคว่ำลงและมีสีดำเท่านั้น หรือเหมือนกับค้อนที่คว่ำหัวลง Inverted Hammer เป็นแท่งเทียนที่มีแท่งเทียนคว่ำลงและมีสีดำหรือสีขาวก็ได้ มีลักษณะคล้ายค้อนที่คว่ำหัวลง รูปแบบแท่งเทียนที่ซับซ้อน Bearish Harami ประกอบด้วยแท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่กว่าปกติตามด้วย แท่งเทียนสีดำขนาดเล็ก (อยู่ภาย body สีขาวขนาดใหญ่) ถือเป็นรูปแบบ Bearish ที่เกิดขึ้นก่อนแนวโน้มขาขึ้น Bearish Harami Cross ประกอบด้วย แท่งเทียนสีขาว และตามด้วยรูปแบบ Doji เหมือนเป็นสัญญาณกลับด้าน หากว่า แท่งเทียนอยู่ที่ด้านบนของราคา Bearish 3-Method Formation ประกอบด้วย แท่งเทียนสีดำที่ยาวกว่าปกติ และแท่งเทียนสีขาวขนาดเล็กๆ สามแท่ง (ปกติเป็นสีขาว) และ แท่งเทียนตัวสีดำยาวอีกหนึ่งแท่ง ถือว่าเป็นรูปแบบ Bearish แบบต่อเนื่อง Bullish 3-Method Formation ประกอบด้วย แท่งเทียนสีขาวที่ยาวกว่าปกติ และแท่งเทียนสีดำขนาดเล็กๆ สามแท่ง (ปกติเป็นสีดำ) และ แท่งเทียนตัวสีขาวยาวอีกหนึ่งแท่ง ถือว่าเป็นรูปแบบ Bullish แบบต่อเนื่อง Bullish Harami ประกอบด้วยแท่งเทียนขนาดยาวกว่าปกติสีดำ ตามด้วยแท่งเทียนขนาดเล็กสีขาว เป็นรูปแบบ Bullish ที่เปิดก่อนแนวโน้มขาลง Bullish Harami Cross ประกอบด้วยแท่งเทียนขนาดยาวกว่าปกติสีดำ ตามด้วยรูปแบบ Doji เป็นสัญญาณขากลับ Reversal Signal เมื่อเกิดขึ้นที่ราคาต่ำสุด ซึ่งรูปแบบของกราฟแท่งเทียน (CandleStick) แบบต่างๆ เป็นการบ่งบอกถึงโมเมนตัมหรือการเคลื่อนไหวของราคาซื้อ-ราคาขายในช่วงเวลาต่างๆ หากว่าท่านเทรดเดอร์เข้าใจความหมายของกราฟแท่งเทียนแบบต่างๆ จะช่วยให้ทำกำไรจากการเทรด forex ก็ได้

รูปแบบแท่งเทียนที่ซับซ้อน

Bearish Harami ประกอบด้วยแท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่กว่าปกติตามด้วย แท่งเทียนสีดำขนาดเล็ก (อยู่ภาย body สีขาวขนาดใหญ่) ถือเป็นรูปแบบ Bearish ที่เกิดขึ้นก่อนแนวโน้มขาขึ้น

Bearish Harami Cross ประกอบด้วย แท่งเทียนสีขาว และตามด้วยรูปแบบ Doji เหมือนเป็นสัญญาณกลับด้าน หากว่า แท่งเทียนอยู่ที่ด้านบนของราคา

Bearish 3-Method Formation ประกอบด้วย แท่งเทียนสีดำที่ยาวกว่าปกติ และแท่งเทียนสีขาวขนาดเล็กๆ สามแท่ง (ปกติเป็นสีขาว) และ แท่งเทียนตัวสีดำยาวอีกหนึ่งแท่ง ถือว่าเป็นรูปแบบ Bearish แบบต่อเนื่อง

Bullish 3-Method Formation ประกอบด้วย แท่งเทียนสีขาวที่ยาวกว่าปกติ และแท่งเทียนสีดำขนาดเล็กๆ สามแท่ง (ปกติเป็นสีดำ) และ แท่งเทียนตัวสีขาวยาวอีกหนึ่งแท่ง ถือว่าเป็นรูปแบบ Bullish แบบต่อเนื่อง

Bullish Harami ประกอบด้วยแท่งเทียนขนาดยาวกว่าปกติสีดำ ตามด้วยแท่งเทียนขนาดเล็กสีขาว เป็นรูปแบบ Bullish ที่เปิดก่อนแนวโน้มขาลง

Bullish Harami Cross ประกอบด้วยแท่งเทียนขนาดยาวกว่าปกติสีดำ ตามด้วยรูปแบบ Doji เป็นสัญญาณขากลับ Reversal Signal เมื่อเกิดขึ้นที่ราคาต่ำสุด

รู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน

รู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน

รู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน

รู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน

ซึ่งรูปแบบของกราฟแท่งเทียน (CandleStick) แบบต่างๆ เป็นการบ่งบอกถึงโมเมนตัมหรือการเคลื่อนไหวของราคาซื้อ-ราคาขายในช่วงเวลาต่างๆ หากว่าท่านเทรดเดอร์เข้าใจความหมายของกราฟแท่งเทียนแบบต่างๆ จะช่วยให้ทำกำไรจากการเทรด forex ก็ได้

 

เรียบเรียงโดยทีมงาน icafeforex.com
ขอสงวนสิทธิหากนำบทความไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของท่าน กรุณาลิ้งค์กลับมายังหน้าต้นฉบับด้วยครับ…

เปิดบัญชีกับเรา
#xm – xmsignal.com
#FxPremax – http://bit.ly/2HDjGnU
#FxPrimus – http://bit.ly/2r5ffLK ประเภทบัญชี standard/ecn swap ฟรี : leverage 1:500
#FxPrimus – https://goo.gl/CzGEBe microswap ฟรี: leverage1:500
#VantageFx – http://bit.ly/2KgQ3dP ทองสเปรตต่ำ (swap free)
#HotForex – http://bit.ly/2Hwu0Ce