The smart way to success in forex

ความหมายของ Fibonacci

278

Fibonacci เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียว สําหรับเทรดเดอร์อย่างเรา เพราะ Fibonacci นี้เราจะใช้หาแนวรับ-แนวต้าน, จุดเข้า-จุดออก, จุดกลับตัว, เป้าหมายราคา, ความแข็งแรงของราคา และยังสามารถ นำมาประยุกต์ใช้กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ได้ประโยชน์มากมาย จึงเป็นที่นิยมค่อนข้างมาก

ผู้คิดค้น Fibonacci คือ Leonardo Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ ที่เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี ตัวเลข  Fibonacci คือ 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,….

ตัวเลขเหล่านี้มาจากการนำตัวเลข 2 ตัวก่อนหน้านี้มาบวกกันจะได้ 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21 คุณสมบัติของตัวเลข Fibonacci ถ้าเรานำตัวเลข Fibonacci ก่อนหน้าหารด้วยตัวเลข Fibonacci ตัวหลัง 55/89 จะมีค่าใกล้เคียงกับ 0.618 เช่น ถ้าเรานำตัวเลข Fibonacci ตัวหลังหารด้วยตัวเลข Fibonacci ก่อนหน้า 89/55 = 1.618 จะมีค่าใกล้เคียงกับ 1.618 เช่น ถ้าเรานำตัวเลข Fibonacci ก่อนหน้าหารด้วยตัวเลข Fibonacci ลําดับที่ 2 ถัดไป34/89 = 0.382 จะมีค่าใกล้เคียง 0.382 เช่น ถ้าเรานำตัวเลข Fibonacci ก่อนหน้าหารด้วยตัวเลข Fibonacci ลําดับที่ 2 ก่อน 89/34 = 2.618 หน้าจะมีค่าใกล้เคียงกับ 2.618 เช่น 0.618,1.618,0.382,2.618 เขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนตามธรรมชาติ ตัวเลข Fibonacci เป็นที่นิยมในตลาด forex เป็นอันมาก คือตัวเลข  0%, 23.6%, 38.2%,50%,61.8% และ 100%

การลาก Fibonacci fan ก่อนอื่นเราต้องเพิ่ม อินดิเคเตอร์ Fibonacci fans คือเราจะใช้ Fibonacci fans ในการหาแนวโน้มของราคาเพื่อที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคาโดย Fibonacci fans จะมีโซน Retracement อยู่ 3 ที่ได้แก่ 38.2, 50.0 และ 61.8 ***Retracement หมายถึงโซนพักตัว

ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น เราจะลากจากจุดต่ำสุดมายังจุดสูงสุด หรือจะลากจากสวิง low ขึ้นไปยัง swing high   ถ้าเป็นแนวโน้มขาลง เราจะลากจากจุดสูงสุดมายังจุดต่ำสุด หรือจะลากจากสวิง high ลงไปยัง swing low

วิธีการดูปกติราคาจะมาพักตัวที่บริเวณโซน retracement แต่ถ้าราคาลงทะลุโซนสัญญาณการเปลี่ยน retracement ที่ 68.2 อาจจะเป็นสัญญาณแนวโน้ม ถ้าราคามีการไต่เส้น Fibonacci มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วอาจจะมีการเด้งของราคาแนวโน้มหลัก

การลาก Fibonacci Expansion หรือที่หลายคนเรียกว่า Fibonacci Extension มันคือตัวเดียวกัน

เราจะใช้ Fibonacci Expansion นี้วัดการยืดตัวของราคาและหาเป้าหมายของราคา

ตัวอย่าง Fibonacci Expansion ทีนี้เรามาดูวิธี เรียกใช้ Fibonacci Expansion กัน Insert > Fibonacci > Expansion

แนวโน้มขาขึ้น ขั้นตอนแรกให้เรามองหา จุดต่ำ สุดหรือ Swing Low, จุดสูงสุดหรือ Swing High และสุดท้ายจุดพักตัวครับ ต่อมาให้เราลาก Fibonacci Expansion จากจุดต่ำสุด(A)ไปยังจุดสูงสุด(B) แล้วหลังจากนั้น เราก็มาจัดระเบียบโดย เอา Fibonacci Expansion ไปยังตรงจุดพักตัว

A คือจุดต่ำสุดหรือ Swing Low B คือจุดสูงสุดหรือ Swing High C คือจุดพักตัว

การลากในแนวโน้มขาขึ้น เราลาก Fibonacci Expansion จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด แล้วหลังจากนั้นเราก็มาจัดระเบียบโดย เอา Fibonacci Expansion ไปยังตรงจุดพักตัว เราจะคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนตัวไปถึงจุดไหน ให้เราดูเป้าหมายราคาเป็นหลัก โดยจะมีเป้ าหมายราคา ดังนี้ เป้าหมายที่ 1 คือ 61.8 เป้าหมายที่ 2 คือ 100.0 เป้าหมายที่ 3 คือ 161.8

การลากในตลาดจริง ของแนวโน้มขาลง เราลาก Fibonacci Expansion จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด แล้วหลังจากนั้น เราก็มาจัดระเบียบโดย เอา Fibonacci Expansion ไปยังตรงจุดพักตัว เราจะคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนตัวไปถึงจุดไหน ให้เราดูเป้าหมายราคาเป็นหลัก

ในการลาก Fibonacci เราจะลากจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด หรือลากจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด ให้เราเอาจุดต่ำสุดเป็นหลัก แล้วมองว่า 100 เป็นจุดสูงสุด ถ้าราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น ถ้าราคาเป็นแนวโน้มขาลงให้เราเอา 100 ไว้จุดต่ำสุด แล้วให้ 0 เป็นจุดสูงสุด ถ้าจะจำง่ายๆ คือ ถ้าขึ้นเอา 100 ไว้บน ถ้าลงเอา 100 ไว้ล่าง

สอนทริคการใช้ Fibonacci แบบง่ายๆครับ สอนโดย กฤษนล กาญจโนภาศ
https://www.facebook.com/groups/cafefx/permalink/1069887529799171/

 

เรียบเรียงโดยทีมงาน icafeforex.com
ขอสงวนสิทธิหากนำบทความไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของท่าน กรุณาลิ้งค์กลับมายังหน้าต้นฉบับด้วยครับ…

เปิดบัญชีกับเรา
#xm – xmsignal.com
#FxPremax – http://bit.ly/2HDjGnU
#FxPrimus – http://bit.ly/2r5ffLK ประเภทบัญชี standard/ecn swap ฟรี : leverage 1:500
#FxPrimus – https://goo.gl/CzGEBe microswap ฟรี: leverage1:500
#VantageFx – http://bit.ly/2KgQ3dP ทองสเปรตต่ำ (swap free)
#HotForex – http://bit.ly/2Hwu0Ce