The smart way to success in forex
Browsing Tag

Foreign Exchange market

เริ่มต้นอย่างไรในสนามฟอเร็กซ์

ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือตลาด Forex (Foreign Exchange Market) เป็นตลาดเพื่อการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการซื้อขายเกินล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ใหญ่กว่าทุกตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (ตลาดหุ้น) ทั้งโลกรวมกัน…

กลยุทธ์สู่กำไรในตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ ฟอเร็กซ์ (Foreign Exchange Market) ก็เช่นเดียวกับตลาดการเงินหรือการลงทุนอื่น หากต้องการประสบความสำเร็จ นักลงทุนต้องมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง หลากหลาย รู้หลบ/รู้หลีก…

เริ่มต้นเรียนรู้กับ Forex

หลายคนอาจเคยเล่น หลายต่อหลายคนอาจเพิ่งเข้ามารู้จัก เรามาเริ่มต้นกันใหม่กันครับ ว่า Forex คืออะไร และเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้และเริ่มต้นกับ Forex Forex คือ อะไร ฟอเร็กซ์คืออะไร ? Forex (Foreign Exchange market) ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล…