The smart way to success in forex
Browsing Tag

BID คืออะไร

BID และ ASK คืออะไร

ในการเทรดต่างๆนั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดหยิบย่อยของตลาดในขณะนั้นด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึง  ราคาBid และ ราคา Ask ดังนี้ Bid…