The smart way to success in forex
Browsing Tag

เข้าใจความผันผวน

สัมมนา Forex ออนไลน์ เข้าใจความผันผวน (Bollinger Bands) 23 สิงหาคม 2561

สัมมนา Forex ออนไลน์ เข้าใจความผันผวน (Bollinger Bands) 23 สิงหาคม 2561 ความผันผวนคืออะไร? แล้วความผันผวนสร้างโอกาสหรือความลำบาก? มีวิธีการวัดมันหรือไม่? เครื่องมือนั้นได้แก่อะไร? ในช่วงนี้คำถามเกี่ยวกับความผันผวนทั้งหมดจะถูกเปิดผยออกมาก…