The smart way to success in forex
Browsing Tag

อินดี้ Harmonic Pattern

อินดี้แสดง Harmonic Pattern

ฉลองความสุขใจ เอาเครื่องมือมาฝาก รับมือกับตลาดวันพรุ่งนี้ครับ เป็นอินดี้แสดง Harmonic Pattern แสดงได้หลายคู่เงินหลายTF ตามใจกำหนด พร้อมแจ้งเตือนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เหมาะกับ TF H1 ขึ้นไป แนบรูปตัวอย่างพร้อมวิธีการ setting…