The smart way to success in forex
Browsing Tag

รู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน

รู้จักแท่งเทียนประเภทต่างๆกัน

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบแท่งเทียน (candlestick) เป็นความเคลื่อนไหวในราคาที่แสดงในแผนภูมิกราฟแท่งเทียนที่บางคนเชื่อว่าสามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดโดยเฉพาะได้ การรับรู้ของรูปแบบที่มีความหมายและโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างแผนภูมิต้อง…