The smart way to success in forex
Browsing Tag

ฟอเร็กซ์คืออะไร

เริ่มต้นเรียนรู้กับ Forex

หลายคนอาจเคยเล่น หลายต่อหลายคนอาจเพิ่งเข้ามารู้จัก เรามาเริ่มต้นกันใหม่กันครับ ว่า Forex คืออะไร และเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้และเริ่มต้นกับ Forex Forex คือ อะไร ฟอเร็กซ์คืออะไร ? Forex (Foreign Exchange market) ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล…