The smart way to success in forex
Browsing Tag

กราฟและแนวโน้ม

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ กราฟและแนวโน้ม 17 สิงหาคม 2018

ช่วงที่ 1:โครงสร้างกราฟและแท่งเทียนญี่ปุ่น เวลา: 18:00 – 19:30 ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะแนะนำวิธีการดูกราฟราคาและโครงสร้างของกราฟ กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นหัวใจหลักของการทำการเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ถ้าหากคุณรู้จักแท่งเทียน…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ กราฟและแนวโน้ม 28 พฤษภาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ กราฟและแนวโน้ม 28 พฤษภาคม 2018 ช่วงที่ 1:โครงสร้างกราฟและแท่งเทียนญี่ปุ่น เวลา: 18:00 – 19:30 ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะแนะนำวิธีการดูกราฟราคาและโครงสร้างของกราฟ…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ กราฟและแนวโน้ม 09 พฤษภาคม 2018 18:00 – 21:00

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ กราฟและแนวโน้ม ช่วงที่ 1:โครงสร้างกราฟและแท่งเทียนญี่ปุ่น เวลา: 18:00 – 19:30 ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะแนะนำวิธีการดูกราฟราคาและโครงสร้างของกราฟ กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นหัวใจหลักของการทำการเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค…