Tag: ATR : การใช้ประโยชน์จากอินดิเคเตอร์

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ATR : การใช้ประโยชน์จากอินดิเคเตอร์ 13 สิงหาคม 2018

ในสัมมนานี้ ผู้สอนจะอธิบายการใช้อินดิเคเตอร์สารพัดประโยชน์ตัวหนึ่งก็คือ ATR ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดของตนเองได้อย่างหลากหลาย สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ เข้าใจถึงนัยของ ATR ว่าสื่อถึงอะไร สามารถนำ ATR ไปปรับใช้กับการเทรดในชีวิตประจำวันได้ วันที่

admin 0 Min Read