The smart way to success in forex
Browsing Tag

ศูนย์กลางการเรียนรู้ XM อุบลราชธานี

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ วิธีการวิเคราะห์ตลาด 25 พฤษภาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ วิธีการวิเคราะห์ตลาด 25 พฤษภาคม 2018 ช่วงที่ 1:การเทรด – วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เวลา: 20:00 – 21:00 ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะแนะนำแรงพื้นฐานที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดโลก…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ฟอเร็กซ์และแพลตฟอร์ม MT4 25 พฤษภาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ฟอเร็กซ์และแพลตฟอร์ม MT4 25 พฤษภาคม 2018 ช่วงที่ 1: ตลาดฟอเร็กซ์เบื้องต้น เวลา: 18:00 – 19:00 เคยได้ยินเกี่ยวกับโลกที่น่าตื่นเต้นของการเทรดฟอเร็กซ์แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นที่จุดใดใช่หรือไม่ นี่คือการสัมมนาออนไลน์สำหรับคุณ…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ แนวรับ & แนวต้าน 21 พฤษภาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ แนวรับ & แนวต้าน 21 พฤษภาคม 2018 ช่วงที่ 1:แนวรับและแนวต้าน 1 – จุดสูงสุดและต่ำสุด เวลา: 18:00 – 19:30 ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของระดับแนวรับและแนวต้านด้วยการศึกษากราฟแบบต่าง ๆ…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ฟอเร็กซ์และแพลตฟอร์ม MT4 16 พฤษภาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ฟอเร็กซ์และแพลตฟอร์ม MT4 16 พฤษภาคม 2018 ช่วงที่ 1: ตลาดฟอเร็กซ์เบื้องต้น เวลา: 18:00 – 19:00 เคยได้ยินเกี่ยวกับโลกที่น่าตื่นเต้นของการเทรดฟอเร็กซ์แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นที่จุดใดใช่หรือไม่ นี่คือการสัมมนาออนไลน์สำหรับคุณ…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ การดำเนินต่อไปและอินดิเคเตอร์ของแนวโน้ม 14 พฤษภาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ การดำเนินต่อไปและอินดิเคเตอร์ของแนวโน้ม 14 พฤษภาคม 2018 ช่วงที่ 1:รูปแบบที่แสดงถึงการดำเนินต่อไปของแนวโน้มที่สำคัญ เวลา: 18:00 – 19:30 “แนวโน้มที่มีขนาดแรงมีโอกาสที่ดำเนินต่อไปมากกว่าที่จะกลับตัว” ในช่วงการสัมมนานี้…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ กราฟและแนวโน้ม 09 พฤษภาคม 2018 18:00 – 21:00

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ กราฟและแนวโน้ม ช่วงที่ 1:โครงสร้างกราฟและแท่งเทียนญี่ปุ่น เวลา: 18:00 – 19:30 ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะแนะนำวิธีการดูกราฟราคาและโครงสร้างของกราฟ กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นหัวใจหลักของการทำการเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ วิธีการวิเคราะห์ตลาด 07 พฤษภาคม 2018 20:00 – 22:00

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ วิธีการวิเคราะห์ตลาด ช่วงที่ 1:การเทรด – วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เวลา: 20:00 – 21:00 ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะแนะนำแรงพื้นฐานที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดโลก…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ศิลปะการอ่านแท่งเทียนแบบไม่ต้องท่องจำ 05 พฤษภาคม 2018 18:00 – 21:00

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ศิลปะการอ่านแท่งเทียนแบบไม่ต้องท่องจำ 05 พฤษภาคม 2018 วิธีหาจุดทำกำไรด้วยแท่งเทียนแบบไม่ต้องท่องจำ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ เทรดอย่างเป็นระบบและจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอ่านแท่งเทียนขั้นสูง วันที่ /…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ฟอเร็กซ์และแพลตฟอร์ม MT4 04 พฤษภาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ ฟอเร็กซ์และแพลตฟอร์ม MT4 04 พฤษภาคม 2018 ช่วงที่ 1: ตลาดฟอเร็กซ์เบื้องต้น เวลา: 18:00 – 19:30 เคยได้ยินเกี่ยวกับโลกที่น่าตื่นเต้นของการเทรดฟอเร็กซ์แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นที่จุดใดใช่หรือไม่ นี่คือการสัมมนาออนไลน์สำหรับคุณ…

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ แนวรับ & แนวต้าน 01 พฤษภาคม 2018

คลาสเรียนฟอเร็กซ์ แนวรับ & แนวต้าน 01 พฤษภาคม 2018 ช่วงที่ 1:แนวรับและแนวต้าน 1 – จุดสูงสุดและต่ำสุด เวลา: 18:00 – 19:30 ในช่วงการสัมมนานี้ เราจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของระดับแนวรับและแนวต้านด้วยการศึกษากราฟแบบต่าง ๆ…