The smart way to success in forex
Browsing Tag

วิธีใช้ เส้นค่าเฉลี่ย ( Moving average) ในการเทรด Forex

วิธีใช้ เส้นค่าเฉลี่ย ( Moving average) ในการเทรด Forex

เส้นค่าเฉลี่ย (Moving average) หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเส้น MA นั้นเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผู้คนหรือนักเทรดมืออาชีพให้ความสนใจในการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในนักเทรด …