The smart way to success in forex
Browsing Tag

รีวิว ข้อดี ข้อเสีย 5 ฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ ชั้นนำ

รีวิว ข้อดี ข้อเสีย 5 ฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ ชั้นนำ

รีวิว ข้อดี ข้อเสีย 5 ฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ ชั้นนำ XM เป็นโบรกเกอร์เพื่อการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่มีบัญชีซื้อ/ขายเงินตราฯจากลูกค้ากว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ใน 196 ประเทศทั่วโลก (นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2009) ปัจจุบัน XM…