The smart way to success in forex
Browsing Tag

คำศัพท์ Forex

คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในตลาด forex

คำศัพท์พื้นฐานใน Forex  ที่นักเก็งกำไรทุกคนต้องรู้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Forex ที่นักลงทุนมือใหม่ควรรู้นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่การทำความเข้าใจกับคำจำกัดความ และข้อดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีเรื่องของทฤษฎี…