The smart way to success in forex
Browsing Tag

กลยุทธ์สู่กำไรในตลาดฟอเร็กซ์

กลยุทธ์สู่กำไรในตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ ฟอเร็กซ์ (Foreign Exchange Market) ก็เช่นเดียวกับตลาดการเงินหรือการลงทุนอื่น หากต้องการประสบความสำเร็จ นักลงทุนต้องมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง หลากหลาย รู้หลบ/รู้หลีก…